Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers
Vereniging van West-Vlaamse
Schrijvers vzw
De Waterwilgen 3
8310 Sint-Kruis +32 473 57 30 31
janbonneure@skynet.be
IBAN BE85 0015 1408 3306
BIC GEBABEBB
     WAT

De VWS werd gesticht in 1961 en heeft als doel de literatuur van West-Vlamingen te steunen en bekend te maken. De VWS is de enige literaire vereniging in West-Vlaanderen en publiceerde tot en met 2014 jaarlijks zes VWS-cahiers waarin telkens een auteur wordt belicht die in West-Vlaanderen woont of woonde. Overleden of nog actief, vrouw of man, jong en oud. Romanciers, dichters, filosofen, politiekers, wetenschappers, liedjesschrijvers, jeugd- en kinderauteurs, … komen allemaal aan bod. Elk cahier telt 48 bladzijden en bevat een inleidend essay over de auteur, een bloemlezing, illustraties, eventueel een handschrift en een uitgebreide bibliografie. Op deze manier wordt een bibliotheek van de West-Vlaamse letteren samengesteld. Vanaf 2015 worden de cahiers vervangen door een 'jaarboek' waarin naast auteursportretten diepgravende essays over aan de actualiteit gebonden thema's worden opgenomen. Via een nieuwsbrief worden markante feiten of gebeurtenissen, nieuwe publicaties, prijzen en wedstrijden, tentoonstellingen, literaire voorstellingen,... kenbaar gemaakt

Naast deze cahiers publiceerde de VWS ook het ‘Lexicon van Westvlaamse schrijvers’(zes delen), het ‘Lexicon van West-Vlaamse beeldende kunstenaars’(zeven delen) en het ‘Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen’(zeven delen en vijf cd’s). De VWS bracht ook meerdere monografieën uit. Het ‘Lexicon van West-Vlaamse Schrijvers’ werd herwerkt en geactualiseerd heruitgegeven. VWS probeert aanwezig te zijn op literaire avonden, tentoonstellingen, beurzen,… in de provincie en daarbuiten.

     GESCHIEDENIS

De VWS verwijst hiervoor naar het 250ste VWS-cahier (dubbelnummer, verschenen in april 2009) ‘Panorama op de West-Vlaamse Letteren’, waarin medestichter en erevoorzitter Fernand Bonneure de geschiedenis van de vereniging belicht. Zie Tekstenpagina.